طبیعت ادما

دلگیرنشوازحرف ادما

نیش زدن طبیعت شونه سال هاست......

سال هاست که به

هوای بارونی میگن:هوای خراب..........

/ 28 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
hasti

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

hasti

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل]

عروسک

قالبت بهم ریخته بایدعوضش کنی راستی لینگ شدی[نیشخند]

F a T i M a

از روے کینــه نیــسـت اگــر خـَنجــر بــه سـینــه ات مــے زننــد ایـن مردمــــان تنـــها بــه شــرط چاقـــو دل مــــے برنـد! . . منتظر حضور گرمت هستم [گل]

شبنم

داستان جدیدی به ذهنم نمی رسد.همان داستان های قدیمی ست...داستان عادت! می گویند:ساکنان ساحل پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند. روزها و شب ها را می گذرانم ...اما اینبار داستان عادت داستان تلخی نیست... صبح ها با صدای مهربان مادرم بیدار می شوم.او را بسیار دوست دارم... مرا مثل دختر بچه ها لوس می کند و همیشه اصرار دارد که صبحانه ام را کامل بخورم... آری!عادت کرده ام... بخاطر می آوری که گفتم عادت میکنیم؟؟با خودت تصور می کنی که سنگدلم! ساحل اقیانوسی مواج سکونت گاه من شده است! امید دارم که همسایه ام شوی و تو هم عادت کنی!

عروسک

اپم سربزن وفاتحه بفرست [نگران]ممنون

امیر

آره البته وبت درهمه.

ایزلEZEL

خوب بودی ای سر هم به من بزن خوشجال میشم[گل]