یاعلی گفتیم وعشق اغاز شد

سلام می کنم به ملت عزیز ترازجانم

توروخدامراقب خوبی هاتون باشید

به دنیاوادماش وابسته نشیدکه دل کندنش

مایه عذاب می شه

/ 0 نظر / 8 بازدید