فرهاد

درجزیره ی شیرین به دنبال فرهاد خود میگردم بارخدایا نکند فرهاد من بین فرهاد های جزیره گم شود که من بی فرهادشوم
/ 2 نظر / 20 بازدید

وصیت

وصیت کردم هرکی تومراسم ختمم گفت: خدابیامرزتش راحت ش بالبه ی سینی بکوبن تودهنش که اونم راحت بشه بیادپیش من
/ 4 نظر / 32 بازدید
آبان 92
1 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
10 پست
غرور
1 پست
تکبر
1 پست
غروربالا
1 پست
زندگی
1 پست
دلتنگی
1 پست
اشیونه
1 پست